معاون آموزشی – تیمور ملکی

 
مشخصات مسئول واحد

معاون-آموزشی-دانشگاه-شهید-رضایی

نام : تیمور
نام خانوادگی : ملکی
واحد سازمانی : شهیدرضایی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
پست سازمانی معاون آموزشی
سابقه خدمت :  
تلفن : 09188331471
آدرس پست الکترونیکی : maleki.ir@yahoo.com
دانلود رزومه: دانلود

Template Design:Dima Group