معاون دانشجویی – علیرضا ایزدی

 
مشخصات معاون دانشجویی

نام : علیرضا
نام خانوادگی : ایزدی
واحد سازمانی : شهیدرضایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
پست سازمانی معاون دانشجویی
سابقه خدمت :  
تلفن : 09189289549
آدرس پست الکترونیکی :  
   

Template Design:Dima Group