معاون آموزشی – امین سلطانی

 
مشخصات معاون آموزشی

 

نام : امین
نام خانوادگی : سلطانی
واحد سازمانی : موسسه شهید رضایی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
پست سازمانی معاون آموزشی
سابقه خدمت : 6 سال
تلفن : 38272659
آدرس پست الکترونیکی :  

Template Design:Dima Group