مدیر آموزش – شیرزاد رشیدی

 
مشخصات مدیر آموزش

نام : شیرزاد
نام خانوادگی : رشیدی
واحد سازمانی : موسسه شهید رضایی
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار
پست سازمانی مدیر آموزش
سابقه خدمت : 15 سال
تلفن : 38272659
   

Template Design:Dima Group